Faces of
Malaysia
Melaka

Melaka (a.k.a. Malacca) is the capital of the Malaysian state of Malacca.
Traditionally, the spot where Melaka stands today was the center of Malaccan history. It was the capital of the Malaccan Sultanate and the center of the Malay world in the 15th and the 16th century before it fell to the Portuguese in 1511. Centuries of colonization by the Portuguese, Dutch and the British have shaped the architecture of the town.

Sandakan

Sandakan is a starting point for ecotourism destinations such as the Sepilok Orang Utan Sanctuary, Labuk Bay Proboscis Monkey Sanctuary,Turtle Islands Park, Kinabatangan River and Gomantong Caves.

Book Hostels Online Now
Kek Lok Si Temple in Penang

Police Museum Kuala Lumpur

6-page brochure of the Royal Police Museum in Kuala Lumpur (Muzium Polis Diraja Malaysia) - languages: englisch, bahasa melayu
Police Museum Kuala Lumpur, Police-museum-kuala-lumpur-flyer-2012-1
click images below to enlarge the pages:

Disclaimer

The content and images of this flyer / brochure are courtesy of:
© Muzium Polis Diraja Malaysia
It was released sometime around 2011.
Some information might not be up-to-date anymore.


text on flyer / brochure:

HISTORY OF ROVAL MALAYSIA POLICE MUSEUM
The history of the RMP Museum began in the 19505. With a tloor area
of 292 square metres, lt 15 located at the Police Training Centre, Jalan
Semarak, Kuala Lumpur.
lnitially, lt was a wooden building that housed criminal evidence exhibited
tor reference 10 the police trainees.
The building was later expanded in stages. On January 9, 1961, the
building was converted mb the Police Museum. lt was officiated by
His Majesty the 3rd Vang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra lbni
Al Marhum Syed Hassan Jamalullail.
On August 26, 1997, all the administration and artifacts of the old museum
were trans ferred 10 the new RMP Museum at No. 5, Jalan Perdana, Kuala
Lumpur which was formerly the Senior Police Officers‘ Mess at Jalan
Venning (now Jalan Perdana).
The idea of transforming the mess into the RMP Museum was inspired by
Tun Mohammed Hanif bin Omar when the former museum was outdated
and unable to sustain the periodic addition of artifacts.
The ground breaking ceremony tor the RMP Museum with an area of 1.2
hectares was officiated by Tun Mohammecl Hanif bin Omar himseif on
September 23, 1993. The arrow shaped architectural design of the building
was magnfained in addition to incorporating new office space.
The role of the RMP Museum is to collect, study, and store old artifacts
for the purpose of studying the history and development of the Police
Force. Till the present day, the artifacts exhibited at the RMP Museum
total about 2,192. The new RMP Museum was officially opened by V.A.B.
Dato Sen Abdullah b. Haji Ahmad Badawi, the Depuly Prime Minister of
Malaysia on July 24, 1999.

 

SEJARAH MUZIUM POLIS DIRAJA MALAYSIA
Sejarah penubuhan Muzium PDRM bermula sejak tahun 1950-an lagi.
Dengan keluasan tapak 292 meter persegi, ja terletak dl Pusat Latihan
Polis, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
Pada mulanya ia merupakan sebuah bangunan kayu yang menyimpan
bahan jenayah yang dipamerkan sebagai bahan rujukan kepada pelatih
polis.
Bangunan tersebut kemudiannya dibesarkan secara berperingkat-peringkat.
Pada 9 Januari 1961, bangunan tersebut yang dljadikan sebagal Muzium
Polis telah dirasmikan oleh DYMM Sen Paduka Baginda Yang di-Pertuan
Agong Yang Ke-3, Tuanku Syed Putra Ibni Al Marhum Syed Hassan
Jamalullail.
Pada 26 Ogos 1997, keseluruhan pentadbiran serta semua artifak yng
dipamerkan di muzium lama telah dipindahkan ke Muzium PDRM baru yng
terletak di No. 5, Jalan Perdana, Kuala Lumpur yang dahulunya merupakan
Mes Pegawai Kanan Polis Jalan Venning (kini Jalan Perdana).
Ilham supaya mes mi dijadikan Muzium PDRM telah dicetuskan oleh bekas
Ketua Polis Negara, Tun Mohammed Hanif bin Omar setelah muzium lama
yang terletak di Pusat Latihan Polis telah uzur dan tidak mampu untuk
menampung pertambahan artltak dari semasa ke semasa.
Upacara pecah tanah Muzium PDRM yang berkeluasan 1.2 hektar telah
disempurnakan oleh Tun Mohammad Hanif sendiri pada 23 September
1993. Ciri binaan muzium ir,i masih dikekalkan seperti bentuk anak panah
di samping membina ruang pejabat yang baru sebagai tambahan.
Peranan Muzium PDRM adalah mengumpul, mengkajl dan menyimpan
barang-barang lama dari semasa ke semasa untuk tujuan penyelidikan
sejarah serta perkembangan Pasukan Polis. Sehingga kini artifak yang
dipamerkan di Muzium PDRM berjumlah hampir 2,000 unit. Muzium baru
PDRM mi telah dirasmikan oleh Y.A.B. Dato‘ Sen Abdullah b. Haji Ahmad
Badawi, Timbalan Perdana Menteni Malaysia pada 24 Julai 1999.


UNTUK PERTANYAAN SILA HUBUNGI:
FOR ENQUIRJES CONTACT:

MUZIUM POLIS DIRAJA MALAYSIA
NO. 5, JALAN PERDANA,
50480 KUALA LUMPUR
J013i106—PNMK, Kl..
TEL: 03-22725689 / 22725690 / 22734740
FAX: 03-22737850
EMAIL: muziumpolis@yahoo.com &
muziumpolis@hotmail.com
LAMAN VEB: www.muziumpolis.com


WAKTU MELAWAT ( VISITING IHOURS)
Selasa (Tuesday) . Ahad .Sunday)
10.00 am 06 pm

jumaat friday
10.00 am- 12.30 pm & 02.30 pm - 06.00 pm

lsnin (Monday). Tutup (Closed)

Masuk Percuma (Admission Free)
 

Kuala Lumpur


Related Places
Lake Gardens
KL-taman-tasik-perdana-lake.jpg
Big park near the old colonial center and Chinatown area. It includes National Mosque, Bird Park, Butterfly Park, Islamic Arts Museum, National Museum, Deer Park, Orchid Garden, Tasik Perdana (Premier Lake). ... more
Flyers & Brochures
Berjaya Hills, Pahang
brochure of the hill retreat Berjaya Hills (Bukit Tinggi), about 1h outside of Kuala Lumpur with Colmar Tropical and Chateau Spa Resort and others
... more
Menara Kuala Lumpur, KL Tower
brochure about the telecommunication tower in KL and the activities available, also includes some information of Muzium Telekom and the tower in Alor Setar (Menara Alor Star)
... more

» Tourism Flyers & Brochures Database Malaysia